”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200801815, със седалище гр. Вълчи дол, ул. Средна гора 10. Производствените мощности са разположени в гр. Вълчи Дол, Промишлена зона.
 

панорама

”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД е производител на два основни типа продукти:
  • платна за строителна изолация (на жилищни сгради, промишлени халета, хладилни камери, складове и др.),
  • хранителни опаковки, контейнери и табли за хранене за еднократна употреба,
изработени от екструдиран пенополистирен (XPS) с търговска марка "ТЕРМОСТРЕН"
Производствената дейност датира от началото на 2005 г. Фирмата разполага с модерна производствена база, намираща се само на 45км. от гр. Варна - в гр. Вълчи дол. Наличието на развита пътна инфраструктура в района е стратегическо преимущество на бъдещото развитие на предприятието. Екипът на ”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД успя да съчетае предимствата на американско и корейско оборудване и ноу-хау и да създадат и предложат на българските фирми от хранително-вкусовата промишленост и строителния бранш, изделия на най-високо съвременно ниво. Производството на многослойни топлоизолационни платна е уникално за страната по своето технологично решение. Плоскостите се произвеждат като термично съединена многослойна структура с висока якост на огъване и устойчивост на натиск, която осигурява по-нисък коефициент на топлопреминаване - от 0.026 до 0.028 W/mC. Произвежданите топлоизолационни плоскости са пазарно ориентирани по размери и дебелини спрямо останалите, предлагани на пазара топлоизолационни материали. Стандартно произвежданите топлоизолационни плоскости са с размери 600 х 1250 мм и 600 х 2500 мм, имащи дебелина от 5 до 50мм. Механичните им характеристики позволяват влагането на продукта във всички сфери на неговото приложение. Производството отговаря на всички изисквания на стандарта БДС EN 13164 и е сертифицирано за приложение в строителството.
 
”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД успешно прилага система за контрол на качеството ISО 9001:2008 и система за безопасност на материали за контакт с хранителни продукти - “HACCP". 

"Термострен инвест" ЕООД прилага успешно следните стандарти:
ISO 9001:2008
BS EN ISO 9001:2008,EN ISO 9001:2008

приложим за:
Проектиране и производство на топлоизолационни плоскости и изделия за опаковане на хранителни продукти от екструдиран пенополистирен
HACCP
Codex Alimentarius Annex to CAC/RCP 1-1969, (2009)

приложим за:
Управление на НАССР система при проектиране и производство на изделия за опаковане на хранителни продукти от екструдиран пенополистирен.
БДС 13164
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия.